Siroki vár - Sirok

A Mátra keleti vonulatának vulkanikus csúcsán található a siroki vár. Kényelmes sétával közelíthetjük meg a sok évszázados falakat, melyek nemrégiben rekonstrukción estek át.
Különleges helyszínre lépünk be, mert a XIII. századi várépítők felhasználva a hegy belsejét is, alagutakat és kisebb-nagyobb helyiségeket véstek a vulkáni tufába.
Az Aba nemzetségtől Anjou Károly király serege foglalta el, a várbirtokhoz tartozott szolgálni a környékbeli falvak népessége.
Az 1560-as években emelték az ágyúbástyás alsóvárat, de mindhiába, mert elgyávult őrsége kardcsapás nélkül feladta a töröknek. Jó száz esztendő múltán foglalták vissza a császári zsoldosok, akik részben felrobbantották védőműveit.
Gazdátlan falait az időjárás vasfoga tépázta, mígnem az 1960-as évek óta több ütemben restaurálják a természettel jól harmonizáló várromot. Ennek közelében emelkednek a Barát és az Apáca nevű sziklatömbök, amelyek a néphagyomány szerint a szerelmi boldogtalanságtól kővé dermedt párt rejtenek magukban.

További információ:
Tel: +36 70 902 6854
https://sirokivár.hu
3332 Sirok, 0193 hrsz

Forrás: https://www.gyongyos-matra.hu/latnivalok/varak-kastelyok/siroki-var/